Giedriaus namas


Realaus laiko duomenys:
Elektros galingumas kW
Šildymo (atitirpinimo) galingumas kW
Momentinis naudingumo koeficientas kartai
Paduodamo termofikato temperatūra °C
Grižtančio termofikato temperatūra °C
Termofikato debitas m3/h
Vidaus temperatūra °C
Lauko temperatūra °C
Duomenys atnaujinti:
Nuo stebėjimo pradžios (2019 01 22):
Elektra kWh
Šildymas kWh
Atitirpinimas kWh
Statistiniai duomenys

Objekto aprašymas:
14kW Samsung EHS Gen 5 R410 ( split) su karšto vandens gamyba.
Gudrussildymas